Speciale: The Social Fix

Mit speciale undersøgte dopaminstimuleret adfærd i brugen af sociale medier – lettere sagt: Hvorvidt sociale medier er afhængighedsskabende.

Ud af otte nominerede 12-talsspecialer modtog specialet en tredjeplads til Specialeprisen 2015. 

Jeg fik ideen til specialet en sommer hvor medierne have spotlight på begrebet ’afhængighed af sociale medier’. Fra videnskaben ved vi, at afhængighed skabes i hjernens belønningscenter, der styres af dopamin. En overstimulering af dopaminreceptorer medfører afhængighed, og forudsætningen for etablering af begrebet ’social medie-afhængighed’ afhænger derfor af et videnskabeligt bevis for, at brugen af sociale medier overstimulerer dopaminreceptorer.

Første del af specialet undersøger hvorvidt sociale medier stimulerer dopaminreceptorer. Med et teoretisk afsæt i neurovidenskabelige studier og psykologiens indblik i Human-Computer Interaction opbygges forståelsesrammerne for individers motivation for brugen af sociale medier. Denne teoretiske forståelsesramme er grundpillerne i udvikling og udførelse af kvalitativt empirisk dataindsamling, hvor fem respondenter går offline over en række dage. Eksplorative interviews og observation giver indblik i hvorvidt brugen af sociale medier formår at stimulere dopaminreceptorer.

Anden del af specialet har virksomheders strategiske arbejde med sociale medier for øje. Det undersøges, hvorvidt viden om dopaminstimuleret adfærd i brugen af sociale medier kan være gavnlig ift. kunderelationsskabelse via sociale medier. I den forbindelse udvikles der et konkret løsningforslag til, hvordan virksomheder kan bruge viden om dopaminstimuleret adfærd til at skabe bedre relationer gennem strategisk arbejde med sociale medier. Til konklusion anbefaler denne afhandling, at virksomheder anser sig selv for at være midlet og ikke målet. Ved at anse sig som midlet, kan virksomheden agere facilitator for, at kunden opnår sit mål og herved opnår belønningsfølelse.

DOWNLOAD SPECIALET HER 

Kan du bruge min hjælp?

Marketingkonsulent med speciale i neuromarketing. Sammen optimerer vi dine marketingindsatser.

Email: [email protected]

Telefon: 22 87 39 67